Medisinsk treningsterapi

En vitenskapelig underbygget behandlingsmetode knyttet til den biopsykososiale modellen. Dosert trening er god smerte behandling. Dosert trening er god styrketrening når smerten ikke er et problem

KRT - Kognitiv Rehabiliteringsterapi

Gjennom bilder og animeringer kjenner pasienten seg igjen. Pasienten begynner å snakke om det han/hun ser. Det er lettere å guide en å forklare

BILDER

Lær å forstå smerten og kurere det

SPEILET

Å forholde seg til smerter, smerter og stress

FILMER

Kommer snart

Kurser i medisinsk treningsterapi

Kursene er evidensbaserte og bygger på god klinisk erfaring og vitenskapelig dokumentasjon

Kurs i kom- munikasjon om smerte - KRT

Pasienten kjenner seg igjen i hva tegningene beskriver og begynner å snakke om hva hun/han ser. 

Kurs i MTT og KRT

Alle kurs for høsten 2015 og vinter og vår 2016.
Ta kontakt for skreddersydde kurs til din arbeidsplass