Hjemmeside » Kurs » Kurs i Medisinsk Treningsterapi – MTT » Kurs for rygg og nedre ekstremitet

Rygg og nedre ekstremitet

To dagers kurs i dosert opptrening som medisinsk treningsterapi (MTT) for thorakale
og lumbale smerter
– isjias hofte, kne og ankel smerter - dysfunksjon i nedre ekstremitet

 

Kurset er evidensbasert og bygger på god klinisk erfaring og vitenskaplig dokumentasjon.
Kurset er praktisk slik at det blir mye testing og utprøving av øvelser for deg som kursdeltager.

Dag 1

Thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias

Vi er i et spennende paradigmeskifte hvor det er økende fokus på øvelser i funksjonelle motoriske mønstere (1) og mindre fokus på trening av lokale muskler (2). Årsaken er at studier viser at det er liten eller ingen sammenheng mellom trening av lokale buk/rygg muskler, smerte og funksjon (3 og 4). På kurset får du en teoretisk gjennomgang av og praktisk trening på forskjellige progresjonsstiger av motoriske mønstere som fl eksjon, ekstensjon og rotasjon av kolumna (5og 6). Etter kurset kan du designe treningsprogram for dine pasienter med smerter i thorax og/

eller lumbalen med eller uten isjias, etter en ryggoperasjon, spinal stenose og Bechterews sykdom. På kurset får du kunnskap on hvordan du kan bedre kommunisere med pasienter om smertens psykologi og smertens fysiologi.

 

Referenser

1) Kavcic N, Grenier S, McGill SM. Determining the stabilizing role of individual torso muscles during rehabilitation exercises.
Spine 2004;29:1254-65.
2) Standaert CJ, Herring SA. Expert opinion and controversies in musculoskeletal and sports medicine: core stabilization as a treatment for low back pain. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:1734-6
3) Brook C et al. Specifi c trunk and general exercise elicit similar changes in anticipatory stabilization as a treatment for low back pain.
Spine 2012;37:E1543-E1550.
4) Mannion et.al. Spine stabilization exercises in the treatment of chronic low back pain: a good clinical outcome is not associated with improved abdominal muscle function. Eur Spine J 2012;21:1301-1310.
5) Torstensen TA, , Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, Mowinckel P, Geijerstam S. Effi ciency and costs of medical exercise therapy, conventional physiotherapy, and self-exercise in patients with chronic low back pain. A pragmatic, randomized, single-blinded, controlled trial with 1-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 1998;23:2616-24
6) Torstensen TA. A software programmer and sportsman with low back pain and sciatica. In: Jones M and Rivett DA, red. Clinical Reasoning for Manual Therapists, Edinburgh; Butterworth Heineman, 2004, pp 275-311.

Dag 2

Hofte, kne og ankelsmerter – dysfunksjon i nedre ekstremitet

Kliniske studier viser positive effekter av høyrepetitiv, høydose medisinsk treningsterapi for pasienter med langvarig fremre knesmerte (Patello Femoral Pain Syndrome (PFPS) (1), og som postoperativ behandling for pasienter som har gjennomgått artroskopisk kirurgi på grunn av ruptur av mensiken (2). Når MTT blev sammenlignet mot artroskopisk kirurgi hos pasienter med knesmerter og MR verifi sert menisk ruptur, fant vi i en pilot studie signifi kant minskning av angst og depresjon hos pasientene som fikk MTT-behandlingen (3). På kurset får du en grundig innføring i bruk av

høyrepetitiv trening som smertemodulering/desensitisering og hvordan øvelser i åpen kjede kombineres fl ere ganger i en behandling sammen med øvelser i vektbærende utgangsstillinger. Kurset dekker også MTT-behandlingen for pasienter med hofte artrose, hofte plastikk, forskjellige traumer av kneet (ligament/menisk skade), fremre korsbånds ruptur/rekonstruksjon, ankel overtråkk og fraktur av ankelen. På kurset blir det mye praktisk trening på smertemodulerende øvelser som globale, semiglobale og lokale øvelser og hvordan disse kombineres for å gi pasienten en optimal effektiv treningsdose. Kurset vil også gi deg et teoretiske grunnlag for hvorfor treningen bør gjennomføres så godt som smertefritt, alt i tråd med den senste forskningen fra fagområder som smertens fysiologi og smertens psykologi.

 

Referenser

1) Østerås B, Østerås H, Torstensen TA, Vasseljen O. Dose response effects of Medical Exercise Therapy in patients with patellofemoral pain syndrome. A randomized controlled clinical trial. Physiotherapy. 2012 Jul 24. doi:pii: S0031-9406(12)00057-0. 10.1016/j.physio.2012.05.009. Epub ahead of print.
2) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Is postoperative exercise therapy necessary in patients with degenerative meniscus? A randomized
controlled trial with one year follow-up. Knee Surg, Sports Traumatol, Arthrosc 2012 Dec3.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23226170.
Epub ahead of print
3) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Medical exercise therapy and not arthroscopic surgery resulted in decreased depression and anxiety in patients with degenerative meniscus injury. J Bodyw Mov Ther. 2012 ;16:456-63.

Etter kurset ...

skal du kunne velge øvelser, dosere disse og kombinere øvelsene slik at din pasient får en optimal dosert treningsbehandling. Du skal ha en god forståelse for når du bruker trening som styrketrening og når du bruker trening som smertemodulering. Du skal kunne forklare for din pasient hensikten med treningen og hvordan du kan øke pasientens tilltro til egne evner slik at pasienten har en bedre forutsettning for å fortsette med treningen når du har avsluttet behandlingen. Etter kurset skal du ha økt forståelse for at smerte er «output». Etter kurset har du økt kunnskap
fra fagområder som smertens fysiologi-, og psykologi, noe som gir deg nye og positive muligheter for å behandle smerte og konsekvensen av smerterten.

Boka kurser

 • Inga evenemang
 • Kursplan Dag 1

  Thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias

  08.00-09.30 Teorigrunnlaget for trening av pasienter med ryggsmerter. Vitenskaplig dokumentasjon for trening som behandling (teori).

  09.30-10.00 Pause - kaffe/te

  10.00-12.00 Praktisk trening av motoriske funksjonelle bevegelses mønstere. Progresjons stiger i i fl eksjon, rotasjoner og ekstensjon. Komplekse motoriske bevegelser av øvre ekstremiteter og rygg, av nedre ekstremitet og rygg. (praksis, treningsklær)

  12.00-12.45 Lunsj

  12.45-14.30 Kasuistikker som viser hvordan MTT er en biopsykososial tilnærming til behandling av pasienter ryggsmerter (thorakale ryggsmerter, lumbago/isjias, etter kompresjons fraktur, etter ryggoperasjon, spinal stenose. Hyper versus hypomobilitetes problematikk) (praksis, treningsklær).1) Pasient som kan trene i sittende og mer belastende utgangs stillinger. Globale, semiglobale og lokale øvelser. Fysisk aktivtet som smertemodulering 2) Pasienten med ryggsmerter som har det best når han/hun ligger eller på annen måte må avlaste ryggen under treningen. 3) To pasient eksempler. A) Når fokus er på øvelser i kadio - kranial retning versus B) kranio-kaudal retning.

  14.30-15.00 Pause - kaffe/te

  15.00-16.00 Thorax, costa og pust. Viktig i behandlingen av ryggsmerte (teori/praksis)

  16.00-17.00 Fysisk aktivitet som smertemodulering. Dose-respons effekter av trening versus pasientens/terapeutens tanker, tro - forventningseffekter (placebo/nocebo) (teori)

  Kursplan Dag 2
  Kursmaterial

  Kontakta oss

  Kontakt oss for skreddersydde kurs