Hjemmeside » Kurs » Kurs i Medisinsk Treningsterapi – MTT » Løpet av nakken & øvre ekstremiteter

To dagers kurs i dosert opptrening som medisinsk treningsterapi

MTT for Nakke og skulderbue smerter – hodepine. Skulder, albue og håndleddssmerter - dysfunksjon i øvre ekstremitet

 

Kurset er evidensbasert og bygger på god klinisk erfaring og vitenskaplig dokumentasjon. Kurset er praktisk slik at det blir mye testing og utprøving av øvelser for deg som kursdeltager

DAG 1

Nakke og skulderbue smerter – hodepine

Forskning viser at trening er effektivt for pasienter med trapezius myalgi, nakke smerter, hodepine, migrene og etter en whiplash (1). På kurset vil du også få presentert treningsbehandling for pasienter med cervico brachialgi og som behandling etter nakke traume (etter fraktur/idrettsskade). På kurset vil du få presentert relevant informasjon fra fagområdene treningslære, smertens fysiologi og smertens psykologi og hvordan denne kunnskapen brukes i valg av øvelser, dosering av øvelser og progresjon av øvelsesbehandlingen. MTT behandlingen fokuserer på å bedre fysiologiske faktorer (2-3) som nedsatt blod sirkulasjon, endret metabolisme og negative kjemiske endringer p.g.a ensidig repetitivt arbeide og statisk muskelarbeide. De kjemiske endringene aktiverer nociceptive receptorer og gir nakke-, og skulderbue smerte med påfölgende endring i det motoriske systemet (4). Kurset går også i dybden på hvordan psykologske faktorer påvirker fysiologiske mekanismer herunder puste mønster for pasienter med nakke- og skulderbue smerte. Det er gjennomført en klinisk kontrollert studie som viser positive effekter av MTT på pasienter med spenningshodepine (4-6)

Referenser

1) Hurwitz EL et.al. Treatment of neck pain: noninvasive interventions. Results of the bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009;32:S141-S175.
2) Sjøgaard G, Rosendal L, Kristiansen J, Blangsted AK,Skotte J, Larsson B, Gerdle B, Saltin B, Søgaard K. Muscle oxygenation and glycolysis in females with trapezius myalgia during stress and repetitive work using microdialysis and NIRS. Eur J Appl Physiol 2010;108:657-669.
3) Andersen LL, Blangsted AK, Nielsen PK, Hansen L, Vedsted P, Sjøgaard G, Søgaard K. Effect of cycling on oxygenation of relaxed neck/shoulder muscles in women with and without chronic pain. Eur J Appl Physiol 2010;110:389–394
(4) Falla D, Farina D, Kanstrup Dahl M, Graven-Nielsen T: Muscle pain induces task-dependent changes in cervical agonist/antagonist activity.
J Appl Physiol 2007, 102:601–609.
5) Söderberg E, Stener-Victorin E, Carlsson J. Chronic. Tension-type headache treated with acupuncture, physical training and relaxation training. Between group differences. Cephalalgia. 2006; 26:1320–1329.
6)Söderberg EI, Carlsson JY, Stener-Victorin E, Dahlo C. Subjective well-being in patients with chronic tension-type headache: effect of acupuncture, physical training,and relaxation training. Clin J Pain 2011;27:448-456.

 

DAG 2

Skulder albue og håndleddssmerter – dysfunksjon i øvre ekstremitet

De siste årene er det økende vitenskapelig dokumentasjon at trening er effektivt for pasienter med langvarige skuldersmerter (1-2) og det er publisert fl ere artikler som både beskriver effekt av høydose MTT på gruppe nivå (klinisk kontrollert studie) (3-4), og publikasjoner på individnivå (kasuistikker) (5-6). På kurset får du en grundig gjennomgang av dosering av øvelser og progresjonsstiger for pasienter med langvarig subakromial

smerte, MTT etter skulder kirurgi, lateral epikondylit og colles fraktur. Du får en fordypning i teorigrunnlaget for bruk av globale, aerobiske øvelser som smertemodulering (aktivering av port mekanismen og det nedadgående smerte inhiberende systemet) og dermed en bedre forståelse for at smerte er output. Derfor er det liten eller ingen sammenheng mellom størrelsen på en eventuell vevsskade og smerte opplevelsen. Kurset fokuserer

også på den biomekaniske/fysiologiske effekten av fysisk aktivitet for regenerasjon av sene-, og muskel vev.

Referenser

1) Marinko LN, Chacko JM, Diane Dalton D, Chacko CC. The effectiveness of therapeutic exercise for painful shoulder conditions: a meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg 2011:6-9.
2) Michener LA, Walsworth MK, Burnet EN. Effectiveness of rehabilitation for patients with subacromial impingement syndrome.
A systematic review. J Hand Ther 2004;17:152-164.
3) Østerås H, Torstensen TA, Østerås B. High-dosage medical exercise therapy in patients with long-term subacromial shoulder pain: a randomized controlled trial. Physiother Res Int. 2010 Dec;15(4):232-42.
4) Østerås H, Arild Torstensen T, Arntzen G, S Østerås B. A comparison of work absence periods and the associated costs for two different modes of exercise therapies for patients with longstanding subacromial pain. J Med Econ. 2008;11(3):371-81
5) Torstensen TA, Meen HD, Stiris M. The effects of medical exercise therapy on a patient with chronic supraspinatus tendonitis.
Diagnostic ultrasound – tissue regeneration: a case study. JOSPT 1994; 20(6):319-27.
6) Torstensen TA, Østerås H, Äng Björn. Fysioterapi for skuldersmerter – mer en placebo? Fysioterapeuten (Norway) 2008;75(7):18-24.

Etter kurset skal du ...

kunne velge øvelser, dosere disse og kombinere øvelsene slik at din pasient får en optimal dosert treningsbehandling. Du skal ha en god forståelse for når du bruker trening som styrketrening og når du bruker trening som smertemodulering. Du skal kunne forklare for din pasient hensikten med treningen og hvordan du kan øke pasientens tilltro til egne evner slik at pasienten har en bedre forutsettning for å fortsette med treningen når du har avsluttet behandlingen. Etter kurset skal du ha økt forståelse for at smerte er «output». Og at økt kunnskap fra fagområder som smertens fysiologi-, og psykologi gir deg nye muligheter for å behandle smerte og konsekvensen av smerterten.

Kurs program Dag 1

Nakke og skulderbue smerter - hodepine

08.00-09.30 Teorigrunnlaget for trening av pasienter med nakke og skulderbue smerter med eller uten hodepine. Globale øvelser som sirkulasjonstrening av trapezius som en desensitiviserings behandling.
Vitenskapelig dokumentasjon for trening som behandling (teori).

09.30-10.00 Pause - kaffe/te

10.00-12.00 Praktisk trening av skulderbue/arm funksjoner for en pasient med nakke smerte. Progresjons stiger i motoriske funksjonelle mønstere. Hvordan pasientens pustemønster kan øke eller minske spenningen i muskelaturen. Lokale øvelser for den dype nakke muskelaturen kombinert med globale øvelser (praksis, treningsklær).

12.00-12.45 Lunsj

12.45-14.30 Kasuistikker som viser hvordan MTT er en biopsykososial tilnærming til behandling av pasienter nakke smerter - hodepine (praksis, treningsklær).

  1. Pasient med trapezius og levator scapula myalgi. Palpasjons ømme punkter i muskelaturen, festet av levator scapula på scapula. Hvordan kombinere globale, semiglobale og lokale øvelser som smerte modulering.
  2. Hvordan kombinere «kropps skanning» og pust med aktive dynamiske øvelser i en videre progresjons stige for en pasient med nakke smerter og hodepine. 3) Lokale øvelser for nakken kombinert med globale øvelser for en pasient som har hatt ett traume (fraktur, idretts skade, bilulykke).

14.30-15.00 Kaffe/te/frukt

15.00-16.00 Thorax, costa og pust. Viktig i behandlingen av nakke smerter med eller uten hodepine(teori/praksis)

16.00-17.00 Smertens psykologi og hvordan «lav mindfulness» kan opprettholde en smerte sirkel med katastrofetanker, beveglses redsel, angst og depresjon.

Kurs program Dag 2
Kursmaterial

Kontakt oss

Kontakt oss for skreddersydde kurs