Hjemmeside » Shop » Boker » Speilet – En bok om smerte

Speilet – En bok om smerte

 26,90 Inkl. MVA

Bilderna och texten i boken ger dig kunskap om olika aspekter av smärta. Du kan själv träna med bokens hjälp och uppnå goda resultat av smärtlindring och bättre livskvalitet.

Produktnr: 1001 Kategori:

Beskrivelse

Speilet er en bok som ved hjelp av tegninger og tekst gir deg ny kunnskap om smertens fysiologi og psykologi – og hvorfor fysisk aktivitet er god smertebehandling.

Formålet med speilet er at du speiler din forståelse, dine tanker og følelser om smerte i bildene i boken. Speilingen vil blant annet gi deg en større forståelse av ulike psykologiske og fysiologiske reaksjoner på smerte og stress, og hvorfor fysisk aktivitet er en veldig god smertebehandling. Økt kunnskap om smerte kan være svært nyttig for å redusere smerte.

Boken vil gi deg kunnskap som at

  • Hjernen tolker fysisk og psykisk smerte i noenlunde samme hjerneområder.
  • Ulike normale psykologiske reaksjoner på smerte kan derfor øke eller redusere smerter/ubehag.
  • Smerte = stress.
  • Kroniske smerter påvirker over tid ditt hormonelle system negativt og kan føre til en overfølsomhet i det sentrale nervesystemet (sensitivisering).
  • Du har ikke smertereseptorer, men nociceptors (reseptorer for trykk, temperaturendringer og kjemiske reaksjoner).
  • Fysisk aktivitet = positiv stress.
  • Du har et apotek i hjernen din som du må åpne for å få kontroll over smerten/ubehaget.
  • Regelmessig fysisk aktivitet er viktig slik at det hormonelle systemet fungerer normalt, noe som også fører til mindre smerte.

Faktum er at ulike psykologiske reaksjoner, som våre tanker og forestillinger, resulterer i fysiologiske responser som kan øke eller redusere din opplevelse av smerte og ubehag.

Et annet mål med boka er å få deg til å reflektere over innholdet basert på tekst og bilder. For å hjelpe deg med dette er det en rekke spørsmål knyttet til hvert bilde. Disse vil få deg til å tenke og ha en dialog med deg selv. En dialog om dine erfaringer med smerte og ubehag. Denne dialogen har som mål å starte en bevisst prosess som vil forandre din forståelse av smerte og ubehag, slik at du vil finne nye og bedre måter å forholde deg til dine problemer.

Du kan også involvere andre personer i dine refleksjoner, erfaringer og tanker om din smerte-/ubehag-problematikk og hvordan det påvirker deg. Personene kan deretter gjenfortelle dine tanker og opplevelser for deg. På den måten har du mulighet til å få en dypere forståelse av smerte-/ubehag-problematikkens ulike aspekter. Du kan dermed få et klarere bilde av hvordan du kan håndtere dine problem, og skape forutsetninger for at du skal kunne leve et godt liv.

 

Den tredje hensikten med boken er å gi deg en forståelse av at fysisk aktivitet og trening, sannsynligvis er den beste smertebehandlingen vi kjenner til. I boken vil du finne både fysiologiske og psykologiske forklaringer på hvorfor det er slik. Til og med spesifikke og konkrete instruksjoner for hvordan du kan starte disse smertehemmende prosessene i kroppen din finnes i boken.

Derfor er det viktig mål med boken å øke forståelsen av at regelmessig fysisk aktivitet forebygger at sentralnervesystemet blir overfølsomt (sensitivisert). Regelmessig fysisk aktivitet reduserer også overfølsomhet (sensitiviseringen) for den som har problemer med kroniske smerter, ubehag og stress.

Til tross for de senere års store fremskritt i den medisinske vitenskapen, fortsetter kampen mot smerte og ubehag, stress og sykdom. Grensene mellom våre tanker, vårt sinn, våre kropper og våre sjeler er ikke absolutte. Hva vi gjør og hva vi tror påvirker hele kroppens befinnende. SPEILET viser deg hvordan dette er mulig. Hvis du synes det virker vanskelig, les og følg instruksjonene. Du vil bli overrasket!

Slik bruker du boken

Se på bildet til venstre og se om du kan kjenne deg igjen. Teksten til høyre forklarer bildet. Les teksten og gå tilbake til bildet for å se om det nå blir mer forståelig for deg.

Skriv ned dine svar på spørsmålene. Dine svar og informasjonen som du skriver ned vil også være starten til en bedre forståelse av dine tanker, din holdning og atferd relatert til din smerte-/ubehagproblematikk.

Du kan bruke boken som en del av behandlingen hos din lege, psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat eller andre fagpersoner som er involvert i behandlingen.

Hvis du tror det ville være mentalt støttende for deg, kan du også bruke boken sammen med et familiemedlem eller en god venn. Slikt samarbeid kan være svært nyttig på reisen til større forståelse, og er en hyggelig tilnærming. Med hjelp fra sine kjære, er det vanligvis lettere å oppnå målet om å håndtere smerten og ubehaget bedre, slik at livet ditt skal bli godt å leve.

long-blue-amex.png?width=440

 26,90 Inkl. MVALegg til i handlekurv

Du liker kanskje også…