Hem » Kurs » Kurs i kommunikasjon om smerter – KRT » Kurs i kognitiv rehabiliteringsterapi – KRT

To dagers kurs i Kognitiv Rehabiliteringsterapi - KRT

Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling.

Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT) består av forklaringsmodeller om smertens fysiologi, smertens psykologi og fysisk aktivitet som smertemodulering. Modellene overføres i praksis gjennom bruk av eksponering og gradvis trening som medisinsk treningsterapi. Hensikten med KRT er økt kunnskapsnivå slik at pasienten får kontroll over sine symptom(er), forbedrer funksjonsnivået og øker tiltroen til egne evner. Kurset henvender seg til alle yrkeskategorier som arbeider med smertepasienter.

Hvorfor benevnelsen Kognitiv rehabilieringsterapi (KRT) og ikke Kognitiv Atferdsterapi (KAT)? Sistnevnte er en behandlingsmetode som er definert og evidensbasert for visse lidelser, og brukes hovedsakelig av psykologer. For at det ikke skal bli noen misforståelser velger jeg å beskrive metoden som presenteres på kurset som kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT), hvor metoder fra KAT som eksponering og gradvis tilnærming er inkludert i KRT-metoden.

Din kommunikasjon kan øke eller minske pasientens smerte. Det er økende evidens at pasienter som bedre forstår sin smerte har bedre effekt av behandlingen. På kurset får du presentert nye pedagogiske forklaringsmodeller (med en humoristisk vinkling) som du kan bruke i din behandling.

Smertens fysiologi dekker forklaringsmodeller for sensitivisering, allodyni og hyperalgesi, og hvordan smerte påvirker stress reaksjoner herunder det endokrine systemet (H-P-A aksen). Tradisjonellt har vi forklart våre pasienter at vi har smerte reseptorer og at aktivering av disse gjør at vi opplever smerte. Men det er ikke korrekt. Vi har ingen smertereseptorer i vevet, vi har nociceptive reseptorer, som aktiveres gjennom trykk, temperatur endringer og kjemiske reaksjoner. Smerte oppleves når nerve impulser fra forskjellige nociceptive reseptorer transporteres fra periferien til hjernen hvor de bearbeides av forskjellige områder knyttet til våre følelser og kognitive funksjoner. På kurset vil vi derfor diskutere at smerte er output og IKKE input, og hvordan våre tanker (psykologiske reaksjoner) påvirker smerteopplevelsen.

Smertens psykologi er noe klinikere bevisst eller ubevisst obeserverer hver dag hos pasienter. Normale psykologiske reaksjoner som enten kan øke eller redusere smerteopplevelsen som katastrofetanker (ruminering, magnifisering og hjelpesløshet), uro og spenning, bevegelsesredsel, angst og nedstemthet, blir dekket utførlig på kurset. Men hvordan formidler du det til dine pasienter uten at pasienten kjenner seg stigmatisert? Det Lærer du deg på kurset.

Fysisk aktivitet er positiv stress og for de aller fleste pasienter en effektiv smertebehandling. Jevnlig fysisk aktivitet, korrekt dosert, vil over tid ha en beroligende effekt på H-P-A aksen og normalisere homeostasen i det endokrine systemet. På kurset vil vi diskutere hvordan kroppen produserer sitt eget indre morfin, endogene opiater, og hvordan både gradert trening og vår kommunikasjon kan åpne for produksjon av endogene opiater. Forskningsresultater på dose-respons effekter av trening som medisinsk treningsterapi (MTT) for forskjellige pasientkategorier blir diskutert på kurset.

Tilltro til egne evner er sentralt for å hjelpe pasienter ut av den ”onde smertesirkelen”, Akseptabel smerte versus ikke akseptabel smerte samt psykologiske og atferdsmessige metoder som eksponering og gradvis tilnærming blir diskutert.

Etter kurset skal du

kunne kommunisere med pasienten om smertens fysiologi, smertens psykologi og fysisk aktivtet som smertemodulering. Du skal ogå forstå bedre hvordan dine forklaringsmodeller og behandlingsmetoder kan øke eller redusere pasientens symptomer. Du skal kunne inkludere metoder som eksponering og gradvis tilnærming. Økt kunnskap for deg vil gi ny innsikt i hvordan ”vansklige pasienter” bedre kan forstås og hjelpes.

Boka kurser

 • Inga evenemang
 • Kursplan Dag 1

  8.30-10.00 Din måte å kommunisere kan øke eller minske pasientens smerte.

  Positive kontra negative forventningseffekter og hvordan våre ord påvirker smerten gjennom ulike signalsubstanser och hormoner.

  10.00-10.30 Kaffe/te/pause

  10.30-12.00 Kommunikasjon som effektiv smertebehandling.

  Kommunikasjon og ”spinal control of nociceptive transmission”. Hvordan din kommunikasjon kan øke eller minske nociceptiv input. Eksempler som du kan bruke direkte i klinikken.

  12.00-13.00 Lunsj

  13.00-14.30 Smertens fysiologi.

  Vi har ingen smertereceptorer, vi har nociceptorer. Smerte er det samme som stress og fungerer som en “output”. Om det limbiske systemet og smerte. Hvordan kjenne igjen i klinikken sensitivisering som allodyni och hyperalgesi? Hva er belastnings­allodyni?

  Kliniske eksempler.

  14.30-15.00 Kaffe/te/pause

  15.00-17.00 Praktisk trening med posteren SMERTENS FYSIOLOGI og boken SPEILEN.

  Kursplan Dag 2
  Kursmaterial

  Kontakta oss

  Kontakt oss for skreddersydde kurs