Hjemmeside » Om Oss » Tom Arild Torstensen

HOLTEN INSTITUTE AB

Tom Arild Torstensen
Tom Arild Torstensen

Kontakt oss

Tom Arild Torstens

Holten Institute arrangerer kurs og seminarier i medisinsk treningsterapi (MTT) og i kommunikasjon om smerte, og fysisk aktivitet som smertbehandling – kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT).

Tom Arild arbeider klinisk på MTT Kliniken Lidingö, Stockholm (www.mttkliniken.se) og er stipendiat på Karolinska Institutet, Stockholm på effekt av høyrepetititv høydose medisinsk treningsterapi (MTT) på pasienter med kneartrose.

Tom Arild er utdannet fysioterapeut og er spesialist i manuell terapi. Tom Arild tok sin grunnutdannelse i fysioterapi ved Ulster University i Belfast, (B.Sc with first class honours). Senere, i 2001, tok han en M.Sc i fysioterapivitenskap ved universitetet i Bergen.

Medisinsk treningsterapi (MTT)

Da grunderen av MTT-konseptet, Oddvar Holten, gikk i pensjon 1989 tok Tom Arild over Holten Institutt for MTT i Oslo. 1999 flyttet Tom Arild med familien til Stockholm og etablerte Holten Institute AB. Siden 1998 har Tom Arild videreutviklet og publisert forskning på effekt av MTT.

Tom Arild Torstensen har i mer en 20 år undervist i MTT i Europa og Nordamerika og de seneste årene også i KRT, kognitiv rehabiliteringsterapi, som omfatter kommunikasjon om smertens psykologi og fysiologi. Tom Arild står i dag på tre yrkesmessiga ben: 1) klinisk arbeide med pasienter på MTT-kliniken, 2) forskning på MTT og utvikling av nye teorier om trening som smertebehandling, samt 3) videreformidling av disse kunnskaper gjennom kurs og seminarer.

 

Kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT)

Over de siste årene har Tom Arild utviklet en ny metode som skal gjøre det lettere for behandler og pasient å bedre forstå forskjellige aspekter av smerte. Metoden heter Kognitiv Rehabiliteringsterapi, KRT.

Med hjelp av forskjellige pedagogiske verktøy kan KRT beskrives som en metode som skal øke forståelsen og dermed bedre insikten om smerte hos pasienter og helsepersonell. Metoden har en positiv og humoristisk grundtone. KRT forklarar på en begripelig måte komplisert smertefysiologi og smertepsykologi samt hvordan fysisk aktivitet aktiverer de smertemodulerende systemene. De pedagogiske modellene kan integreres i det daglige kliniske arbeidet. De kan kombineres med atferdsmessige metoder som "gradvis eksponering" og "akseptans". De pedagogiske hjelpemidlene i KRT består av boken SPEILEN, tre forskjellige postere, en animering av hver poster og en samling av bilder.

Behandlingsverktøyene i KRT er utviklet på en slik måte at de kan brukes i en hektisk privatklinikk i primærhelsetjenesten eller på en specialist smerteklinikk.

Tom Arild Torstensen og Holten Institute

Tom Arild Torstensen er Holten Institutts andre eier. Etter flere års samarbeide med grunderen Oddvar Holten har Tom Arild drevet virksomheten i egen regi sidan 1988. 2009 flyttet Tom Arild Holten Institutt till Stockholm och registrerte virksomheten som svensk aktiebolag – Holten Institute AB. Han underviser, arrangerer kurs i MTT/KRT og tar imot pasienter på MTT-kliniken, Lidingö, Stockholm.

Samarbeide og publikasjoner

Tom Arild Torstensen har sidan 1994 vært aktiv når det gjeller forskning på effekten av MTT og har videreutviklet treningsterapien både praktisk og teoretisk. Han har presentert på nasjonelle og internasjonelle konferanser, publisert i vitenskaplige tidskrifter og er til dags dato medforfatter for fem kliniske studier på effekt av MTT.

Holten Institute samarbeider med europeiske universiteter som Trinity College i Dublin, Irland, SUPSI i Lugano, Schweiz, Zaragoza i Spanien och Høgskolen i Sør Trøndelag i Norge. Holten Institutes kurs i MTT og i kommunikasjon om smerte (KRT) arrangeres i flere europeiske land, i Nordamerika og i Korea.