Hjemmeside » Kurs » Kurs i Medisinsk Treningsterapi – MTT » Kurs for geriatriske pasienter og friske eldre

Geriatriske pasienter og friske eldre

To dages kurs i kommunikasjon og doseret opptrening som medisinsk
treningsterapi (MTT) for geriatriske pasienter og friske eldre.

 

Kurset er evidensbasert og bygger på klinisk erfaring og vitenskapelig dokumentasjon.
Kurset er praktisk og du vil som deltaker bruke mye tid på å teste og prøve HJEMMEØVELSER
og øvelser med bruk av MTT treningsapparatur for forskjellige pasient kategorier. Husk å ta med treningsklær!

Kunnskapen om at vi ikke har smertereseptorer men nociceptive reseptorer (reseptorer for trykk og belastning, temperatur endringer som varme/kulde og kjemiske reaksjoner i kroppen), gør det lettere å forstå at det er liten eller ingen sammenheng mellom strukturelle endringer som slitasje/artrose og symptomer. Denne kunnskapen er ekstra viktig, da mange eldre på grunn av sin alder naturligvis har mange strukturelle endringer i ledd, senevev og muskulatur. Fysiske og fysiologiske endringer som er en del av den normale aldringsprosess. Ny kunnskap om smertens fysiologi og psykologi gjør det også forståelig at mange symptomer (smerte, stivhet og svakhet) og sykdommer for eldre er knyttet til sensitiviserings prosesser i sentral nervesystemet (SNS). Og nødvendigvis ikke lokale inflammasjoner på grunn av ”slitasje”. Derfor burde et begrep som ”belastnings allodyni” brukes mer for bedre forstå sammenhengen mellom sensitiviserings prosesser, smerte, struktur og funktion. Da sensitivisering er nært knyttet til et endokrint system og et immunforsvar i ubalanse, bør behandlingen inneholde en hel del global aerobisk utholdenhetstrening hvor alle strukturer og systemer i kroppen aktiveres. Det er viktig at treningen åpner ”apoteket i hjernen” med økt produksjon av dopamin, serotonin, kortisol, noradrenalin, endorfiner og oxytocin. Nevrotransmittorer og hormoner som er avgjørende for den eldres helsetillstand.

 

Angst og depresjon er vanlig hos eldre og kan knyttes til smerte og sensitiviseringsprosesser i SNS. Angst og depresjon kan også skylles at man på sine eldre dager kjenner seg ensom og har vanskelig å finne noen mening med livet. I denne sammenheng kan fysisk aktivitet være en god ting for å åpne apoteket i hjernen, slik at man sere lysere på livet og blir mer løsnings orientert. Der er i dag meget god evidens for at fysisk aktivitet er en effektiv behandlingsform mot depresjon og forskning viser at effekten er dose-respons relateret. For å opprettholde gode kognitive funksjoner er økt blodsirkulasjon ved bruk av utholdenhetstrening viktig for funksjonen til hippocampus og andre deler av det limbiske systemet. Forskning har også vist at utholdenhetstrening for eldre gir økt volum av den grå hjernemasse, effekter som er viktige for god hjernefunksjon og god helse.

 

Nakke smerter, smerter i skulder, albue og håndled, smerte i bryst og lumbal columna, smerte i hofte, kne og ankel, er også meget vanligt hos eldre. På kurset vil du lære hvordan du kombinerer globale, semiglobale og lokale øvelser slik at du på en effektiv måte kan behandle forskjellige former for smerte. Du får en teoretisk og praktisk forståelse for bruk av globale, aerobiske øvelser som smertemodulering (aktivering av det nedadgående smerte inhiberende system – “cortical and spinal control of nociceptive input”) og dermed en bedre forståelse for at smerte er utgående signaler. Denne måten å kombinere øvelser på har vi brukt i kliniske studier for pasienter med langvarige skuldersmerter og langvarige knesmerter. Både kort- og langtidsresultater viser at Medisinsk Trenings Terapi er en meget effektiv behandlingsmetode. På kurset kommer du til at trene på øvelser for forskellige smertetillstander som hjemmeøvelser og med bruk av MTT treningsapparatur.

 

Stroke, Parkinson, Altzheimer og MS er nevrologiske sykdommer, hvor fysisk aktivitet er dokumentert effektiv behandling. For stroke pasienter er styrketrening i kombinasjon med utholdenhetstrening viktig for å forbedre funksjonsnivået. På kurset vil du få eksempler på hvordan du kan designe forskjellige treningsprogrammer for pasienter med nevrologiske lidelser.

 

Diabetes, det metaboliske syndrom, høyt blodtrykk, hjerte svikt og andre hjerte- og sirkulasjonsproblemer er sykdommer hvor fysisk aktivitet er vitenskapelig dokumentert effektiv behandling. Forskning viser at dynamisk muskelaktivitet resulterer i produksjon af MYOKINER som har antiinflammatoriske egenskaper. Muskelen er et endokrint organ som ved dynamisk muskelarbeide produserer en mengde forskellige hormoner - antiinflammatoriske myokiner. Dette gir oss nye teoretiske forklaringer på hvorfor fysisk aktivitet er effektiv behandling for ovenfornevnte sykdommer. Og hvorfor fysisk aktivitet kan forebygge og behandle kreft. På kurset får du presentert det siste nye fra vitenskapen og kliniske eksempler på hvordan du kan designe øvelsesprogrammer som hjemmeøvelser eller trening på opptreningsenter for disse pasientgrupper.

Tom-Arild-Torstensson

Om underviseren - Tom Arild Torstensen

Tom Arild Torstensen arbeider klinisk på MTT Kliniken Lidingö, Stockholm (www.mttkliniken.se), er doktorand på Karolinska Institutet och arrangerer kurs og seminarier gjennom Holten Institute AB. De siste årene har han videreutviklet medisinsk trenings terapi (MTT) fra en biomedisinsk till en biopsykososial behandlings form. I Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT) brukes pedagogiske modeller med en humoristisk vinkling for å bedre forklare komplisert smertefysiologi, smerte psykologi og hvordan fysisk aktivitet aktiverar de smertemodulerande systemene. Disse modeller kan integreres i daglig klinisk arbeide og kombineres med kognitive metoder som ”gradvis eksponering”.

Tom Arild er utdannet fysioterapeut fra Ulster Universitet i Belfast, Nord­Irland 1983 (4­årig B.Sc grad med honours), er manuellterapeut och lærer i manuellterapi. Han har også en advanced M.Sc grad fra universitetet i Bergen. Han har undervist i MTT i Europa och i Nordamerika i mer en 20 år.

Boka kurser

 • Inga evenemang
 • Kursplan Dag 1

  08.00-09.30 Det å bli gammel er ingen sykdom. Treningsprinsipper for 6 forskjellige kategorier eldre:

  (1) Friske eldre

  Geriatriske pasienter med en

  -smertetillstand (2)

  -systemsykdom (3)

  -systemsykdom og en smertetillstand (4)

  -nevrologisk lidelse (5)

  -nevrogisk lidelse og smerter (6)

  Teorigrundlaget for MTT som behandling av eldre. MTT kriteriene. Dose Respons Effekten. Trening som smerte behandling og som desensitivisering av CNS. Dynamisk kommunikasjon med en kognitiv væremåte i treningssalen. Globale, semiglobale og lokale øvelser. Fase I, II og III pasienter (teori).

  09.30-10.00 Kaffe/te/frukt

  10.00-11.00 Teorigrunnlaget for dosering og test af øvelser. Styrke og utholdenhetstrening versus dosert oppttrening for å minske smerteopplevelsen, forbedre koordinasjon og dagligdags aktiviteter (ADL). Kommunikasjon om fysisk aktivitet som modulering av smerte og følelser (teori).

  11.00-12.00 Kommunikasjon og praktisk utprøving av et treningsprogram. Hvordan teste ut en øvelse (praksis).

  12.00-12.45 Lunsj

  12.45-14.30 Kne- og hofteartrose hos den eldre. Kne- og hofte plastikk. Behandlingsprinsipper og forskningsresultater. Kommunikasjon om trening som antinociceptiv terapi (teori og praksis).

  14.30-15.00 Kaffe/te/frukt

  15.00-17.00 Stroke, Parkinson, Altzheimer. Kommunikasjon og behandlingsprinsipper om styrke og udholdenhedstrening. Behandlingsprinsipper og vitenskapelig dokumentasjon (teori og praksis).

   

  Kursplan Dag 2
  Kursplan Dag 3

  Kontakt oss

  Kontakt oss for skreddersydde kurs